Privacyverklaring

Opgeveerd is de handelsnaam van mijn éénmanszaak met KvK nummer 09210751. 

Hieronder kun je lezen hoe ik om ga met jouw gegevens.

Jouw gegevens heb je mij zelf digitaal of persoonlijk verstrekt. Uiteraard ga ik hier zorgvuldig mee om.

Ik heb jouw persoonsgegevens nodig voor het kunnen voeren van administratieve handelingen zoals het bijhouden van een dossier, het houden van een planning, het voeren van een financiële administratie en het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Jouw digitaal dossier met aantekeningen naar aanleiding van onze contacten en sessies, wordt alleen door mij aangemaakt, ingezien en aangevuld en wordt met een wachtwoord opgeslagen.

Uitsluitend naar aanleiding van jouw uitdrukkelijk verzoek of bij een meldplicht op wettelijke gronden zal ik (een deel van) jouw dossier naar derden doorsturen.

Voor deze website worden cookies gebruikt die nodig zijn voor een soepele werking ervan.