Privacyverklaring

 

Zorgvuldige omgang met jouw (persoons)gegevens is voor Opgeveerd van groot belang. Opgeveerd houdt zich dan ook aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Opgeveerd is de handelsnaam van mijn éénmanszaak met KvK nummer 09210751.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Opgeveerd verwerkt:

  • voor- en achternaam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer(s)
  • e-mailadres
  • overige gegevens die je mij zelf actief hebt verstrekt.

 

Ik heb jouw persoonsgegevens nodig voor het kunnen voeren van administratieve handelingen zoals het bijhouden van een dossier, het houden van een planning, het voeren van een financiële administratie en het nakomen van wettelijke verplichtingen waaronder de wettelijke bewaartermijnen.

 

Jouw digitaal dossier met aantekeningen naar aanleiding van onze contacten en sessies, wordt alleen door mij aangemaakt en beveiligd opgeslagen.

Uitsluitend naar aanleiding van jouw uitdrukkelijk verzoek of om te voldoen aan een wettelijke verplichting zal ik (een deel van) jouw dossier naar derden doorsturen.

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt daartoe een verzoek indienen via het e-mailadres waar we reeds mee communiceren of via het contactformulier.

 

Voor deze website worden cookies gebruikt die nodig zijn voor een soepele werking ervan.

 

De recensies op deze website worden me rechtstreeks door jullie, mijn cliënten, gestuurd en na jullie toestemming anoniem door mij geplaatst.

 

Voor vragen over deze privacyverklaring en de verwerkingen die Opgeveerd doet, kun je contact opnemen met mij, Saskia Uilenberg, via het contactformulier of, bij eerder contact, via het e-mailadres waar we reeds mee communiceren.

 

Als je een klacht wilt indienen over het verwerken van je persoonsgegevens door Opgeveerd kan dat bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.