Disclaimer

De informatie op de website www.opgeveerd.nl wordt door Opgeveerd zo veel mogelijk op juistheid gecontroleerd. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Opgeveerd is niet aansprakelijk voor de inhoud van de aangeboden informatie die via doorlinks wordt verkregen, noch voor enige schade, van welke aard dan ook, die het (in)directe gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de op deze website of via doorlinks verkeren informatie. Opgeveerd is evenmin aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van één of meer bezoeken aan de praktijk of omgeving of bij online contacten. Opgeveerd is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dat ook, die het gevolg is van eventueel gemiste (online) afspraken.

Alle rechten van intellectuele eigendom berusten bij praktijk Opgeveerd tenzij anders aangegeven. Auteursrechtelijk beschermd werk of andere op deze website of via doorlinks opgeslagen informatie, afbeeldingen of documenten of anderszins mag niet worden opgeslagen, gekopieerd of anderszins openbaar worden gemaakt, hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere manier, zonder schriftelijke toestemming van de auteur en/of uitgever.